Kamerbrief over verzoek aan Schiphol voor aanvulling vergunningaanvraag Wet natuurbescherming en passende beoordeling

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over het verzoek aan Schiphol om de aanvraag voor een natuurvergunning en de bijhorende passende beoordeling aan te vullen. Hij doet dit mede namens de minister voor Natuur en Stikstof.