Beantwoording feitelijke vragen Strategisch Koersdocument 2026 CBR

Minister Harbers (IenW) antwoordt op vragen over het Strategisch Koersdocument 2026 CBR. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had hierover vragen gesteld.