Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het T-rijbewijs in de grensregio

Minister Harbers (IenW) stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over het T-rijbewijs in de grensregio. Hij doet dit mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). De Tweede Kamerleden Van der Molen, Boswijk en Inge van Dijk (allen CDA) haddenv hierover vragen gesteld.