Commissiebrief over informatievoorziening en desinformatie covid-19

Minister Kuipers (VWS) stuurt de Eerste Kamer antwoorden op vragen over motie-Van der Voort over informatievoorziening en desinformatie covid-19.