Uitstelbrief toezending RIVM-eindrapport ultrafijn stof luchtvaart

Minister Harbers (IenW) schrijft aan de Tweede Kamer over de eindrapportage van het onderzoeksprogramma naar de gezondheidsrisico’s van ultrafijn stof uit de luchtvaart. Het gaat om onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De minister schrijft dat hij de eindrapportage pas in het 2e kwartaal van 2022 naar de Kamer kan sturen.

Uitstelbrief toezending RIVM-eindrapport ultrafijn stof luchtvaart (PDF | 2 pagina's | 261 kB)