Kamerbrief over Programmatische Aanpak Grote Wateren: voortgang en kaders voor de 3e tranche projecten

Minister Harbers (IenW) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de projecten uit de 1e en 2e tranche van de de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW).Ook informeren zij de Kamer over de kaders voor de selectie van de 3e tranche PAGW-projecten.

Kamerbrief over Programmatische Aanpak Grote Wateren: voortgang en kaders voor de 3e tranche projecten (PDF | 4 pagina's | 285 kB)