Antwoorden op vragen over de verlenging en wijziging van de subsidieregeling Lerarenbeurs

Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) antwoorden op de vragen over de Kamerbrief van 2 februari 2022. De brief ging over de verlenging en wijziging van de subsidieregeling Lerarenbeurs. De fracties van VVD, D66, SP, PvdA en GroenLinks van de Tweede Kamer hadden de vragen gesteld.

Antwoorden op vragen over de verlenging en wijziging van de subsidieregeling Lerarenbeurs (PDF | 7 pagina's | 434 kB)