Antwoorden op Kamervragen over de Garantieregeling voor evenementen

Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de Garantieregeling voor evenementen. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid De Jong (D66).