Antwoord op Kamervraag over aanvulling kabinetsappreciatie herfstpakket Europees Semester

Minister Adriaansens (EZK) en minister Kaag (Financiën) geven antwoord op de vraag of er een aanvulling nodig is van de eerdere kabinetsreactie op het herfstpakket van het Europees Semester 2022 naar aanleiding van het coalitieakkoord. De Eerste Kamer heeft deze vraag gesteld.

Antwoord op Kamervraag over aanvulling kabinetsappreciatie herfstpakket Europees Semester (PDF | 2 pagina's | 123 kB)