Antwoord vraag over Evaluatie Wet verlaagd wettelijk collegegeld

Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoord op een vraag van de Eerste Kamer over het rapport 'Evaluatie Wet verlaagd wettelijk collegegeld'. De PVV-fractie had de vraag gesteld.

Antwoord vraag over Evaluatie Wet verlaagd wettelijk collegegeld (PDF | 2 pagina's | 193 kB)