Kamerbrief bij rapportage voortgang afbouw export Gronings gas

Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) biedt de Tweede Kamer de Engelstalige rapportage L-Gas Market Conversion Review Winter Report 2022 aan. Dit is de 5e rapportage over de voortgang van de afbouw van de vraag naar gas uit het Groningenveld door de ombouw van 9 Nederlandse industriële grootverbruikers en grootschalige ombouw in het buitenland.

Kamerbrief bij rapportage voortgang afbouw export Gronings gas (PDF | 1 pagina | 89 kB)

De export van laagcalorisch gas (het gas uit het Groningenveld) wordt jaarlijks minder vanwege de ombouw in het buitenland. In België, Duitsland en Frankrijk zijn omvangrijke ombouwoperaties in gang gezet waarbij jaarlijks honderdduizenden afnemers worden omgezet naar een andere vorm van energie, waaronder hoogcalorisch gas.