Antwoorden op Kamervragen over het Nederlandse vestigingsklimaat

Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over het Nederlandse vestigingsklimaat. Het Tweede Kamerlid Eppink (JA21) heeft deze vragen gesteld.