Antwoorden vragen over wijziging begrotingsstaat LNV voor het jaar 2022 in verband met waterschade

Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op vragen over de wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor het jaar 2022. Het gaat om de Incidentele suppletoire begroting voor de regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw, waterschadeLimburg. De vaste Tweede Kamercommissie voor LNV had hierover vragen gesteld.