Antwoorden op Kamervragen over ISB steunpakket 1e kwartaal 2022 en regeling omzetderving waterschade Limburg

Minister Adriaansens (EZK) stuurt haar antwoorden op vragen over de incidentele suppletoire begroting (ISB) van het ministerie van EZK voor 2022 vanwege het steunpakket in het 1e kwartaal van 2022 en de regeling omzetderving door waterschade Limburg. De vragen zijn gesteld vanuit de vaste Tweede Kamercommissie voor EZK.