Beantwoording Kamervragen over 2e ISB EZK 2022

Minister Adriaansens (EZK) stuurt haar antwoorden op vragen over de 2e incidentele suppletoire begroting (ISB) van het ministerie van EZK voor 2022 vanwege erlaging van de omzetdervingsdrempel van de TVL in het 4e kwartaal van 2021 van 30 naar 20 procent. De vragen zijn gesteld vanuit de vaste Tweede Kamercommissie voor EZK.

Beantwoording Kamervragen over 2e ISB EZK 2022 (PDF | 4 pagina's | 197 kB)