Antwoorden op Kamervragen over bericht dat minister van VWS 2G wil aanhouden

Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2G wil aanhouden. Het Tweede Kamerlid Agema (PVV) heeft de vragen gesteld.

2G staat voor: je bent gevaccineerd of van corona genezen.