Antwoord op Kamervragen over de zorgelijke situatie bij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl

Minister Hoekstra (BZ) geeft antwoord op vragen over de zorgelijke situatie bij de voormalige kerncentrale in Tsjernobyl. De vragen zijn gesteld door de leden Van der Lee en Kröger.