Kamerbrief aan de Eerste Kamer over subsidie vrijwillige sluiting kolencentrale Onyx

Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Eerste Kamer over de stand van zaken rond de subsidie voor de vrijwillige sluiting van de Power Plant Rotterdam B.V. van Onyx Power in Rotterdam . Daarmee voldoet de minister aan een toezegging (T03249) die hij in juni 2021 heeft gedaan aan het lid Pijlman (D66).