RES-advies -Een plan-mer voor de Regionale Energie Strategie

Advies van een werkgroep over de vraag of en wanneer een plan-mer op grond van de EU-richtlijn voor Strategische Milieubeoordeling (smb-richtlijn) vereist of gewenst is bij de nadere uitwerking van de RES en de verankering hiervan met instrumenten van de Omgevingswet.

res-advies-een-plan-mer-voor-de-regionale-energie-strategie-maart-2022 (PDF | 29 pagina's | 1 MB)