Kamerbrief bij toezending onderzoeken Amsterdam Bay Area

Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) sturen de Tweede Kamer  de eindrapportage van het MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Het onderzoek gaat over de haalbaarheid van de ontwikkeling van de Amsterdam Bay Area als woningbouw- en werkgelegenheidslocatie. Het gaat om het gebied tussen Amsterdam-Oost/IJburg en Almere, rondom het IJmeer.Zij gaan daarbij in op de conclusies uit het rapport en op het vervolg.

Kamerbrief bij toezending onderzoeken Amsterdam Bay Area (PDF | 2 pagina's | 276 kB)