Kamerbrief over kennismakingsgesprekken met de regio in het kader van het MIRT

Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over hun gesprekken met de regionale bestuurders in de verschillende landsdelen en in de goederenvervoercorridors. Zij deden dit op 28 maart en 4 april 2022 samen met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De gesprekken lagen op het terrein van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Het ging onde meer om woningbouw en bereikbaarheid. Daarnaast informeren zij de Kamer over de stand van zaken van het project ZuidasDok.

Kamerbrief over kennismakingsgesprekken met de regio in het kader van het MIRT (PDF | 7 pagina's | 322 kB)