Antwoorden feitelijke vragen over de Beleidsdoorlichting artikel 21, onderdeel stalsystemen

Staatssecrearis Heijnen (IenW) geeft antwoorden op feitelijke vragen over de Beleidsdoorlichting artikel 21, onderdeel stalsystemen. Het gaat daarbij om schadelijke uitstoot van fijnstof en andere stoffen. Zij doet dit mede namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld.

Antwoorden feitelijke vragen over de Beleidsdoorlichting artikel 21, onderdeel stalsystemen (PDF | 25 pagina's | 682 kB)