Aanbiedingsbrief bij maandrapportage februari 2022 - Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer de maandrapportage Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet over februari 2022: 'Voortgangsoverzicht Aanmelding, Aansluiting, Ontvangst en Publicatie'. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Aanbiedingsbrief bij maandrapportage februari 2022 - Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (PDF | 1 pagina | 65 kB)