Antwoorden op Kamervragen over de voorkeur voor de vakleerkracht bewegingsonderwijs

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van van het onderzoek 'De leerkracht bewegingsonderwijs, tevredenheid van schoolleiders, ouders en kinderen'. Hij doet dit mede namens de minister voor Langdurige Zorg en Sport.  De Tweede Kamerleden  Van Nispen (SP) en Rudmer Heerema (VVD hadden de vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over de voorkeur voor de vakleerkracht bewegingsonderwijs (PDF | 5 pagina's | 253 kB)