Kamerbrief over gevolgen herziene Eurovignetrichtlijn Westerscheldetunnel en Kiltunnel

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de gevolgen van de herziene Eurovignetrichtlijn voor de tolsystemen en gebruiksheffingen bij de Kiltunnel en de Westerscheldetunnel.