Uitstelbrief antwoorden op Kamervragen over bedrijven die te weinig doen aan MVO

Minister Adriaansens (EZK) laat de Tweede Kamer weten dat zij vragen niet op tijd kan beantworden. De vragen gaan over het bericht dat bedrijven te weinig doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het Tweede Kamerlid De Jong (D66) heeft de vragen gesteld.