Uitstelbrief BNC-fiche: Richtlijnvoorstel ‘Versterken van de positie van de consument voor de groene transitie’

Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over uitstel van het BNC-fiche over het voorstel voor een richtlijn ‘Versterken van de positie van de consument voor de groene transitie door middel van betere informatie en bescherming tegen oneerlijke praktijken’. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.