Antwoord op vragen over het Interdepartementaal Beleid Onderzoek Onderwijshuisvesting

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) beantwoordt vragen over het Interdepartementaal Beleid Onderzoek Onderwijshuisvesting: Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingstelsel. De vragen zijn van de Kamercommissie OCW.

Antwoord op vragen over het Interdepartementaal Beleid Onderzoek Onderwijshuisvesting (PDF | 1 pagina | 182 kB)