Uitstelbrief reactie op rapport 'Het onbenut potentieel op de financiering van startups'

Minister Adriaansens (EZK) meldt dat de reactie op het rapport 'Het onbenut potentieel op de financiering van startups' later komt dan verzocht.