Antwoorden vragen uit schriftelijk verslag ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB

Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen uit het schriftelijk verslag over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB. WEB staat voor Wet educatie en beroepsonderwijs. Het ontwerpbesluit gaat over maatstaven voor studiesucces in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer had de vragen gesteld.

Antwoorden vragen uit schriftelijk verslag ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB (PDF | 4 pagina's | 450 kB)