Aanbiedingsbrief bij Maandrapportage maart 2022 - Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Eerste en Tweede Kamer de Maandrapportage maart 2022 - Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Aanbiedingsbrief bij Maandrapportage maart 2022 - Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (PDF | 1 pagina | 67 kB)