Kamerbrief voorbereiding besluitvorming gaswinning Groningenveld gasjaar 2022-2023

Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de voorbereiding van de besluitvorming over de gaswinning uit het Groningenveld in gasjaar 2022-2023. De staatssecretaris gaat in op de raming voor het gasjaar 2022-2023, de operationele strategie, de seismische dreigings- en risicoanalyse en het besluitvormingsproces. 

Kamerbrief voorbereiding besluitvorming gaswinning Groningenveld gasjaar 2022-2023 (PDF | 5 pagina's | 268 kB)