Aanbiedingsbrief antwoorden op vragen over geannoteerde agenda van de OJCS-Raad van 4 en 5 april 2022

Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over de geannoteerde agenda voor de de Onderwijs-, Jeugd, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 4 en 5 april 2022. Hij doet dit mede namens de staatssecretaris Cultuur en Media en de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had hierover vragen gesteld.

Aanbiedingsbrief antwoorden op vragen over geannoteerde agenda van de OJCS-Raad van 4 en 5 april 2022 (PDF | 1 pagina | 180 kB)