Antwoorden op vragen over de geannoteerde agenda van de OJCS-Raad van 4 en 5 april 2022

Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen over de geannoteerde agenda voor de de Onderwijs-, Jeugd, Cultuur- en Sportraad (OJCS-Raad) van 4 en 5 april 2022. Hij doet dit mede namens de staatssecretaris Cultuur en Media en de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer had hierover vragen gesteld.

Antwoorden op vragen over de geannoteerde agenda van de OJCS-Raad van 4 en 5 april 2022 (PDF | 19 pagina's | 788 kB)