Kamerbrief over intrekken van wetsvoorstel Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19

Minister Adriaansens informeert de Tweede Kamer over intrekken van wetsvoorstel Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19. Het wetsvoorstel had als doel via telecommunicatiedata inzicht te krijgen in de
verspreiding van het novel coronavirus als gevolg van bewegingen van personen en daarop vervolgens te kunnen sturen.

Kamerbrief over intrekken van wetsvoorstel Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19 (PDF | 1 pagina | 70 kB)