Antwoord Kamervragen berichtgeving over het weren van contant geld door banken

Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op Kamervragen over het bericht 'Banken weren contant geld, bedrijven radeloos'. De vragen zijn gesteld door het lid Heinen (VVD).