Antwoorden Kamervragen over het verlopen van de beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer

Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Ov-sector vreest 30 procent versobering'. Het Tweede Kamerlid id Bouchallikh (GroenLinks) had de vragen gesteld.