Antwoorden op Kamervragen over reclame voor ggz-zorg

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over reclame-uitingen voor ggz-zorg. Het Tweede Kamerlid Van den Berg (CDA) heeft deze vragen gesteld.