Kamerbrief over moties financiële afhankelijkheid re-integratietrajecten en rol sociaal ontwikkelbedrijven

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de afdoening van de motie over de financiële afhankelijkheid van re-integratietrajecten (ingediend door het lid Van Kent) en de motie over de rol van sociaal ontwikkelbedrijven (ingediend door de leden Ceder en Palland).

Kamerbrief over moties financiële afhankelijkheid re-integratietrajecten en rol sociaal ontwikkelbedrijven (PDF | 6 pagina's | 378 kB)