Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden op vragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De vragen zijn van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en Economische Zaken en Klimaat/ Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief met bijlagen gekregen.

Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet (PDF | 2 pagina's | 105 kB)