Antwoorden Kamervragen over aanvullende herzieningen langs rijkswegen


Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen over aanvullende voorzieningen bij verzorgingsplaatsen langs rijkswegen. Hij doet dit mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het Tweede Kamerlid  Bontenbal (CDA) had de vragen gesteld.