Kamerbrief over coronamaatregelen DJI

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken van de coronamaatregelen binnen de justitiële inrichtingen. Hij gaat daarbij in op de besmettingen binnen de inrichtingen en op de maatregelen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).