Voorstel van wet Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Het wetsvoorstel gaat over tijdelijke afwijkende inschrijving voor het studiejaar 2022-2023 in verband met COVID-19 .

Voorstel van wet Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (PDF | 16 pagina's | 468 kB)