Uitstel antwoord op vragen over de ondergrondse opslag van CO2

Minister Jetten (Klimaat en Energie) meldt dat de antwoorden op vragen over de ondergrondse opslag van CO2 later komen dan gebruikelijk. De vragen zijn gesteld door het lid Kops (PVV).