Antwoorden op Kamervragen over brief 4e voortgangsrapportage Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Minister Adriaansens (EZK) reageert op vragen en opmerkingen over de Kamerbrief van 31 januari 2022 ‘Vierde voortgangsrapportage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)’. De vragen zijn gesteld door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer.