Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over een incident in justitiële jeugdinrichting Den Hey Acker

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stelt de beantwoording uit van de vragen over een incident in justitiële jeugdinrichting Den Hey-Acker. Het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) had de vragen gesteld.