Antwoorden vragen over vaststelling begrotingsstaten JenV 2022

Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op vragen van de Eerste Kamer over de Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) voor het jaar 2022. Het gaat hierbij om de juridische grondslag voor de aanwijzing van asielopvanglocaties in gemeenten. Het Kamerlid Van Hattem (PVV) had de vragen gesteld.