Antwoord op Kamervragen over Engelstalig artikel over diversiteit en inclusiviteit in wetenschappelijke publicaties

Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'The giant plan to track diversity in research journals'. Het Tweede Kamerlid Van der Woude (VVD) had de vragen gesteld.

Antwoord op Kamervragen over Engelstalig artikel over diversiteit en inclusiviteit in wetenschappelijke publicaties (PDF | 3 pagina's | 304 kB)