Kamerbrief over wijzigings-AMvB met tijdelijke overbruggingsregeling bestaande windturbineparken

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de wijzigings-AMvB (algemene maatregel van bestuur) tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en enkele besluiten op grond van de Omgevingswet. Dit in verband met jurisprudentie over de milieuregels voor windturbineparken. Zij doet dit mde namens de minister voor Klimaat en Energie en de minister voorVolkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Kamerbrief over wijzigings-AMvB met tijdelijke overbruggingsregeling bestaande windturbineparken (PDF | 3 pagina's | 189 kB)