Kamerbrief over toevoeging onderdeel ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen

Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de toevoeging van een onderdeel aan het ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen. Het ontwerpbesluit gaat over herstructurering van de examenstructuur voor het behalen van rijbewijzen van de categorieën C1, C, D1 en D. Het gaat hierbij om toepassing van artikel 1 van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (JenV). Een beslisnota stuurt hij mee met de Kamerbrief.

Kamerbrief over toevoeging onderdeel ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen (PDF | 2 pagina's | 180 kB)